Procesoperat?r med pharmaspeciale

Se og h?r mere om uddannelsen p? 1 minut.

Er du frisk p? en uddannelse der, gennem b?de praktiske opgaver p? arbejdspladsen og skolegang til l?rlingel?n, ?bner d?re til et bredt udsnit af sp?ndende virksomheder indenfor medicin- og f?devareproduktion?

En tidssvarende uddannelse
Novo Nordisk har i samarbejde med Industriens Uddannelser, Erhvervsskolerne og medicinalindustrien udviklet en ny og tidssvarende Pharmauddannelse som ligger som et speciale i Procesoperat?ruddannelsen.?

Medicinalindustrien er en sp?ndende branche, som kr?ver en h?j grad af professionalisme, disciplin og ansvarlighed – og s? er den fortsat i rivende udvikling. Du kommer til at v?re med til at arbejde med topmoderne produktion og sikre medicin i verdensklasse.?

Hvad du skal lave

Pharmauddannelsen er til dig, som gerne vil arbejde med produktion i medicinalindustrien. En operat?r med en pharmauddannelse har ansvaret for, at der produceres i forhold til skrappe myndighedskrav, som g?lder for produktion af l?gemidler - til aftalt tid - i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild.

En vigtig del af arbejdet er?at holde anl?g og maskiner i gang, at overv?ge produktionen, at forebygge og l?se tekniske problemer, samt l?bende kontrollere kvaliteten og sikre at der leves op til beskrevne krav. Du l?rer?at finde og rette fejl p? produktionsanl?g og hj?lper med at forbedre produktionen.

Produktionsanl?ggene k?rer som regel hele d?gnet, og du skal derfor som procesoperat?r v?re indstillet p? skifteholdsarbejde.

Uddannelsen er en specialeretning indenfor procesoperat?ruddannelsen og best?r af fag som:

  • Styring af produktionsanl?g og produktionsmaskiner b?de i basis- og f?rdigvareproduktion, her ogs? vedligehold, fejlfinding og dokumentation
  • Sikkerhed, milj? og arbejdsmilj?
  • GMP, kvalitetsstyring, skriftlig dokumentation, laboratoriekendskab, kvalificering/validering, produktionshygiejne samt arbejde med sterile produktionsprocesser i pharmaindustrien.
  • Pharma branche- og produktkendskab.
  • Kemi, mikrobiologi, matematik, procesfysik og engelsk
  • IT styresystemer og brugerprogrammer
  • LEAN – effektiviseringsmetoder og redskaber
  • Forretningsforst?else, samarbejdstr?ning og personlig udvikling

Fakta om forl?bet
Som g?ldende for alle erhvervsuddannelser starter ogs? denne uddannelse med et grundforl?b p? ?-1 ?r. Derefter er der et efterf?lgende hovedforl?b med en kombination af et sp?ndende praktikforl?b i en pharmavirksomhed og skoleophold. Hovedforl?bet varer omkring 3? ?r.

For at tage pharmauddannelsen skal du f?rst tage procesoperat?r grundforl?bet og derefter v?lger du pharma som hovedforl?b.

Pharmauddannelsen kan ogs? tages som et EUX-forl?b – l?s mere her

Mulighed for udenlandsk rotation
Novo Nordisk vil allerede fra 2018 begynde at tage pharmal?rlinge ind i praktikforl?b p? vores forskellige produktionssites. Praktikforl?bet er opbygget s? du mellem skoleperioderne f?r den bedste tr?ning i forhold til b?de dybde og bredde. Der kan v?re mulighed for at arbejde/tilbringe en af praktikperioderne p? et af vores udenlandske sites f.eks. i USA.

Noget for dig? Kontakt os nu
H?r mere om uddannelsen og tilkendegiv din interesse. Kontakt projektleder Lone G. Colding.

Pharma_middle_2

V?rd at vide


Krav:
Du skal f?rst tage grundforl?bet som procesoperat?r. Derefter kan du v?lge hovedforl?b med pharma speciale.

Nysgerrig??
H?r mere om uddannelsen. Kontakt projektleder?Lone G. Colding.

Startdato

1. september og 1. februar

N?ste gang vi s?ger procesoperat?relever er til efter?ret 2019 med start 1. februar 2020.

?

Uddannelsesoversigt

P? denne side f?r du nemt og hurtigt overblik over de uddannelser som vi tilbyder.

Se oversigt

?nsker du at vide mere

?nsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte os p?:

elever@novonordisk.com

必威客户端